اتحادیه اروپا درباره اعمال محدودیت برای ورود مسافر از چین تصمیم‌گیری می‌کند


تهران- ایرنا- اتحادیه اروپا اعلام کرد که بدلیل نگرانی از افزایش آمار مبتلایان به کرونا در چین روز چهارشنبه جلسه‌ای با هدف اتخاذ یک موضع هماهنگ در مورد ورود مسافر از این کشور آسیایی برگزار می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987378/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/84987378/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
بخوانید:   معاون دبیرکل سازمان ملل: طالبان فورا به منع آموزش دختران پایان دهد