بازی های هفته: درمان پیچ خورده و سربازان اسباب بازی

ادامه مطلب…

منبع: https://kotaku.com/may-game-releases-this-week-outlast-trials-tin-hearts-1850441245

بخوانید:   پری دریایی کوچک جدید پایان را به شکلی مهم تغییر می دهد