بازی Mortal Kombat 1 Tower | تست استرس آنلاین

برخی از گیم پلی Mortal Kombat 1 Tower را در آخر هفته تست استرس آنلاین ببینید. ما به عنوان Kenshi با سونیا بلید به عنوان شخصیت کمکی خود بازی می کنیم.

منبع: https://www.gamespot.com/videos/mortal-kombat-1-tower-gameplay-online-stress-test/2300-6461752/منبع: https://www.gamespot.com/videos/mortal-kombat-1-tower-gameplay-online-stress-test/2300-6461752/