باقیمانده 2 – 15 چیز که ای کاش می دانستم

Remnant 2 یک بازی دشوار پر از راز است، بنابراین ما در اینجا با نکات شروع و همچنین غیرمنتظره ای هستیم که باید در حین بازی در نظر بگیرید.

منبع: https://www.gamespot.com/videos/remnant-2-15-things-i-wish-i-knew/2300-6461926/

بخوانید:   سگا یک Sonic Central را برای نمایش فردا اعلام کرد، درست حدس زدید، چیزهای Sonic