برای مشکل آماده شوید، آن را دو برابر کنید

ادامه مطلب…

منبع: https://kotaku.com/concept-art-league-geeks-armello-pokemon-team-rocket-1850554749روث بوش هنرمندی است که برای شرکت هایی مانند لیگ گیک ها و استودیوی خلاق ولتا، و که اکنون مدیر هنری استودیو فیزبین، توسعه دهندگان عالی است بگو نه! بیشتر.

بخوانید:   ازبکستان حضور رئیس جمهور ایران را در نشست سازمان همکاری شانگهای تائید کرد