بیش از یک هزار و ۸۰۰ افغانستانی از زندان های پاکستان آزاد شدند


تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه‌ طالبان اعلام کرد تاکنون بیش از یک هزار و ۸۰۰ زندانی افغانستانی از زندان‌های پاکستان آزاد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069221/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85069221/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
بخوانید:   به‌روزرسانی جدید موبایل «Streets of Rage 4» حالت بقای سفارشی، حرکات جدید Co-Op و موارد دیگر را در iOS و Android به ارمغان می‌آورد – TouchArcade