شاید بعد از همه ما نباید به ماه برگردیم

ادامه مطلب…

منبع: https://kotaku.com/oha-concept-art-illustration-nasa-artemis-moon-mech-1850393797

انسان ها به ماه برمی گردند! برنامه آرتمیس ناسا قرار است در سال های آینده تعدادی فضانورد را به سطح ماه بفرستد.، ابتدا برای کسب و کار ماه، اما بعدا برای شروع کار در سفر نهایی به مریخ. این چیزهای هیجان انگیز است، اما همانطور که این مجموعه هنری نشان می دهد، بسته کردن چند قطعه اضافی از…

بخوانید:   کدهای ریل ستاره Honkai برای بازخرید - می 2023