صحنه حذف شده Infinity War نشان داد که تانوس برنده شد

Avengers: Infinity War به گفته خالق شخصیت ها، جیم استارلین، تقریباً با یک حمله 45 دقیقه ای به Xandar شروع شد که نشان می داد تانوس در حال بازیابی سنگ قدرت است. احتمالاً حماسی بود، اما ظاهراً مارول در نهایت فیلم را برای پیش‌گفتار جاه‌طلبانه حذف کرد تا در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند و فیلم را کمتر از سه ساعت نگه دارد.

پوستر فیلم Avengers: Infinity War شخصیت های اصلی آن را نشان می دهد.