من در حال حاضر خیلی عصبانی هستم

ادامه مطلب…

منبع: https://kotaku.com/summerfall-stray-gods-magic-gathering-concept-art-ee-1850463937بنجامین ای یک هنرمند اهل ملبورن استرالیا است که در حال حاضر مدیر هنری این دانشگاه است Summerfall Studios، تیمی که روی آن کار می کند Stray Gods: The Roleplaying Musical.