موارد جدید ابتلا به کووید-۱۹ در کره‌جنوبی بالای ۶۰ هزار قرار گرفت


تهران- ایرنا- موارد جدید کووید-۱۹ در کره‌جنوبی برای چهارمین روز متوالی بیش از ۶۰ هزار باقی ماند زیرا همزمان با تصمیم دولت برای کاهش اجبار پوشش ماسک در فضاهای بسته، نگرانی‌ها از اوج‌گیری مجدد آن حکایت دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971533/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/84971533/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
بخوانید:   نقش مهم این است که امشب یک شات ویژه Tears of the Kingdom Tabletop را انجام دهید