نخست وزیر ژاپن: تهدید اتمی روسیه را تحمل نمی کنیم


تهران- ایرنا – «فومیو کشیدا» نخست وزیر ژاپن روز سه شنبه در سخنرانی خود در اجلاس گروه ۲۰ به میزبان جزیره بالی اندونزی، با انتقاد از علمیات نظامی روسیه در اوکراین، هشدار داد: ژاپن هیچگاه تهدید هسته ای روسیه را تحمل نخواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943464/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/84943464/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85