واکنش کارشناس سلاح گرم به تفنگ های BioShock Infinite – واکنش کارشناس سلاح های گرم

جاناتان فرگوسن، متخصص اسلحه و نگهبان اسلحه‌های گرم و توپخانه در ارتش سلطنتی، سلاح‌های BioShock Infinite از جمله Broadsider Pistol، Huntsman Carbine و مسلسل نمادین Triple R را تجزیه می‌کند.

، ، و بر

منبع: https://www.gamespot.com/videos/firearms-expert-reacts-to-bioshock-infinites-guns/2300-6461374/

بخوانید:   Ubisoft Forward 2023: زمان شروع، نحوه تماشا و انتظارات