واکنش کارشناس سلاح گرم به Warhammer 40,000: Boltgun’s Guns

جاناتان فرگوسن، متخصص تسلیحات و نگهبان سلاح‌های گرم و توپخانه در ارتش سلطنتی، سلاح‌های Warhammer 40,000: Boltgun، از جمله چندین گونه از خود بولت‌گان نمادین را تجزیه می‌کند.

، و بر

منبع: https://www.gamespot.com/videos/firearms-expert-reacts-to-warhammer-40000-boltguns-guns/2300-6461500/