چرا باید عرشه بخار را از متحد ROG انتخاب کنید؟

در حالی که تعدادی شکست‌کننده بالقوه وجود دارد که Steam Deck و ROG Ally ایسوس را از هم جدا می‌کنند، یک عامل وجود دارد که باید تعیین کند که کامپیوتر دستی شما کدام است.

منبع: https://www.gamespot.com/videos/why-you-should-pick-the-steam-deck-over-the-rog-ally/2300-6461813/

بخوانید:   باربی یک خانواده کامل دارد که در باربی گرتا گرویگ نیستند