چگونه Phantom Liberty DNA Cyberpunk 2077 را بازنویسی می کند

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty به طور بالقوه می‌تواند تجربه اصلی را متزلزل کند و مشکلات زیادی را که بازیکنان در زمان عرضه بازی داشتند برطرف کند.

منبع: https://www.gamespot.com/videos/how-phantom-liberty-rewrites-cyberpunk-2077s-dna/2300-6461748/