چین: آمریکا یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان است


تهران-ایرنا- دفتر اطلاعات شورای دولتی چین عصر سه‌شنبه در «گزارش نقض حقوق بشر ایالات متحده در سال ۲۰۲۲» اعلام کرد که واشنگتن یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در کشورهای سراسر جهان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068647/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85068647/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
بخوانید:   بیانیه اجلاس بالی با رنگ و بوی سیاسی؛ ابراز تاسف از جنگ اوکراین