کشتار دسته‌جمعی غیرنظامیان چینی‌؛ ۲۰ هزار نفر در ۶ هفته


تهران- ایرنا- «کریل لپ» خبرنگار چینی در توئیتی نوشت: ۸۵ سال پیش، ژاپن در ۶ هفته با کشتار بیش از ۲۰ هزار غیرنظامی چینی یکی از بدترین جنایت‌های تاریخ را رقم زد. «مسابقه قتل عام» در میان سربازان ژاپنی برگزار شد که به شکلی فراتر از باور، به کشتار دسته‌جمعی می‌پرداختند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979731/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87

بخوانید:   تحقیقات پلیس کانادا در مورد دخالت ادعایی چین در امور داخلی اُتاوا