گیم پلی بازی Crash Team Rumble Hands-On

Crash Team Rumble یک سبک نبرد پلتفرم چند نفره دارد، زیرا بازیکنان به صورت 4 در 4 رقابت می کنند. شخصیت های قابل بازی عبارتند از Crash، Coco، Catbat، Tawna، Cortex، Dingodile، Ripper Too، Drs. N. Gin، N. Tropy و N. Brio. بازی Crash Team Rumble در حال حاضر قرار است در تاریخ 20 ژوئن 2023 منتشر شود.

منبع: https://www.gamespot.com/videos/crash-team-rumble-hands-on-gameplay/2300-6461602/منبع: https://www.gamespot.com/videos/crash-team-rumble-hands-on-gameplay/2300-6461602/