Reddit در حال کشتن برنامه های شخص ثالث است، بهترین راه برای خواندن سایت

من به تعقیب و گریز ادامه می دهم: 50 میلیون درخواست 12000 دلار هزینه دارد، رقمی که بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می کردم.

Reddit یکی از بزرگترین و مهم ترین وب سایت های روی کره زمین است، به خصوص از آنجایی که این یکی از آخرین مکان هایی است که انسان ها می توانند به سوالات انسان های واقعی پاسخ دهند. بنابراین دیدن این که شرکت در حال شکست دادن بسیاری از بهترین راه‌ها برای تجربه واقعی همه چیز است، بد است.